Esko Aho – Ristiinpölytyksestä vauhtia digimurrokseen – tulevaisuuden johtaja on monialainen osaaja

Esko Aho – Ristiinpölytyksestä vauhtia digimurrokseen – tulevaisuuden johtaja on monialainen osaaja
26.5.2016 Johtajuusareena

Esko Aho, yritysjohtaja:

”Suomi tarvitsee kipeästi uusia kilpailuetuja. Teknologinen kehitys ja globalisaatio murentavat vanhoja rakenteita ja jos emme pysty ketterästi uudistumaan, jäämme auttamattomasti jalkoihin.


Olemme aivan oikein luottaneet koulutuksen ja osaamisen antamaan etumatkaan. Nyt sekin uhkaa nopeassa tahdissa huveta. Haaste tulee etenkin Aasiasta. Siellä niin yksilöt kuin kokonaiset yhteiskunnatkin tekevät hartiavoimin työtä osaamistasonsa nostamiseksi.

Itse näen seuraavan suuren mahdollisuuden digitaalisissa ratkaisuissa. Uusi teknologia mullistaa nopeassa tahdissa kaikki elämänalat: teollisen valmistuksen, finanssipalvelut, liikenteen ja logistiikan, terveydenhuollon tai koulutuksen. Nopeaa ja tehokasta teknologian hyödyntäjää odottavat valtavat mahdollisuudet.

Suomella on hyvät lähtökohdat menestyä. Valtion pienuus on kiistaton etu. Väestön hyvä koulutustaso ja myönteinen perusasenne teknologian hyväksikäyttöön tukevat ripeää siirtymistä uuteen. Siitä saimme hyvän näytön pankkitoiminnan muutoksessa 1990-luvulla.

Yhteiskunnan perustoimintojen luotettavuus sekä hyvä yhteistyö yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken kuuluvat niin ikään Suomen valtteihin. Luottamus valtioon, sen toimintakykyyn ja tasapuolisuuteen eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Toistaiseksi olemme käyttäneet valttejamme huonosti. Yksi este on johtamisessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ei onnistu tunkemalla teknologiaa vanhoihin organisaatioihin ja toimintamalleihin. Se pätee yrityksiin, mutta aivan erityisesti julkiseen sektoriin.

Nyt on kiire luoda sekä koulutusta että käytännön pätevöitymisen reittejä, joiden kautta saamme johtamiseen monialaista osaamista. Yksi kriittinen tarve on saada johtotehtäviin ihmisiä, joilla on kokemusta ja osaamista sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Digitalisaation tehokas hyväksikäyttö etenkin liikenteessä ja logistiikassa, koulutuksessa tai terveydenhuollossa edellyttää saumatonta yhteistyötä yksityisen ja julkisen kesken. Se ei onnistu komiteamallilla tai työryhmillä, joissa molemmat ovat edustettuina. Tarvitsemme johtajia, jotka itse osaavat molemmat kentät ja pystyvät luovalla tavalla yhdistämään molempien voimat.”

 

Esko Aho on yritysjohtaja, keskustalainen poliitikko, Suomen entinen pääministeri ja kansanedustaja sekä Harvardin yliopiston Kennedy Schoolin Senior Fellow.