Timo Ritakallio – Työelämä muuttuu – johtamisenkin on muututtuva

Timo Ritakallio – Työelämä muuttuu – johtamisenkin on muututtuva
29.6.2016 Johtajuusareena

Timo Ritakallio, Ilmarisen toimitusjohtaja:

Työelämässä on käynnissä suuri muutos. Globalisaatio, teknologian nopea kehitys ja käytettävissä olevan tiedon lisääntyminen mullistavat ja muokkaavat eri tavoin niin työtä kuin työelämääkin – siksi johtamisenkin on muututtava.

Olemme työelämässä matkalla hierarkisuudesta itseohjautuvuuteen. Lisääntyvä etätyön tekeminen edellyttää työntekijöiltä entistä enemmän itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista. Johtajan rooli muuttuu etätyön lisääntyessä, ja johtajan ja työntekijän välisen luottamuksen merkitys korostuu. Yhtä lailla olemme monissa työpaikoissa siirtymässä yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Työtä tehdään yhä useammin verkostomaisesti, tiimeissä. Samaan aikaan työtä ohjaavat enemmän arvot kuin yksityiskohtaiset ohjeet.

Mekaaniset työt automatisoituvat ja tekoäly korvaa yhä useammin erilaisia palvelutehtäviä. Mutta edelleen on kuitenkin tarvetta myös ajattelutyölle. Ihmisten välistä vuorovaikutusta ja inhimillisyyttä on vaikea korvata koneilla.

Työelämässä ja johtamisessa korostuu entistä enemmän työntekijän sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työelämässä ulkoisilla tekijöillä, kuten tittelillä organisaatiossa, on yhä vähemmän merkitystä. Sisäiset tekijät, kuten työn kokeminen merkitykselliseksi, korostuvat.

Työelämässä käynnissä oleva muutos asettaa uudenlaisia vaatimuksia johtajuudelle. Hyvältä johtajalta edellytetään entistä enemmän taitoa valmentaa, kannustaa ja innostaa joukkojaan – vain niin päästään parhaisiin suorituksiin ja tuloksiin. Esimiehen keskeisin tehtävä on luoda työntekijöille edellytykset menestyä työssään ja samalla ohjata organisaatiota kulkemaan itsenäisesti kohti yhteistä tavoitetta. Hyvä johtaja on myös osallistava. Näin saadaan kaikki organisaatiossa oleva osaaminen ja energia täysimääräisesti käyttöön.

Tulevaisuuden johtaja on sekä hyvä kuuntelija että hyvä viestijä. Johtaja on siis media. Hänen on osattava kertoa organisaatiolle selkeä visio siitä mihin suuntaan mennään, miten asetettuun tavoitteeseen päästään ja mitä se edellyttää tiimeiltä ja yksittäisiltä työntekijöiltä. Työelämä tarvitsee lisää luovuutta, innovaatioita ja rohkeutta – ja tietenkin uudenlaista johtajuutta. Näin saamme käännettyä Suomen kurssin uudelleen nousuun.

 

Timo Ritakallio / @ritakti
Toimitusjohtaja
Ilmarinen

 

Timo Ritakallio on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja, joka on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2008 alkaen ensin varatoimitusjohtajana ja vuodesta 2015 toimitusjohtajana. Sitä ennen hän työskenteli yli 20 vuotta ylimmän johdon tehtävissä OP Ryhmässä, viimeisenä tehtävänään Pohjola Pankki -konsernin varatoimitusjohtajuus. Koulutukseltaan Timo Ritakallio on OTK, MBA, ja hänen strategian kehittämiseen liittyvä väitöskirjansa on parhaillaan tarkastettavana Aalto-yliopistossa. Ritakallio on Outotec Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Telan hallituksen puheenjohtaja.