Seppo Kuula – Johtaja! Hierarkia kuuluu menneisyyteen

Seppo Kuula – Johtaja! Hierarkia kuuluu menneisyyteen
11.7.2016 Johtajuusareena

Seppo Kuula, toimitusjohtaja, Siili Solutions;

”Digitalisaatio liitetään yleisesti kanaviin, kaupallistamiseen ja palvelullistumiseen, mutta vähemmän huomioitu asia on, että se muuttaa johtamista yhtä paljon kuin edellinen teollistumisen vallankumous, massatuotanto, muutti sitä. Massatuotannossa luotiin tehokkuutta monistamalla, mutta digitalisaation arvontuoton ydin on yksilöllisyydessä, muuttaen koko arvoketjuajattelun ylösalaisin. Käyttäjäkeskeisessä palveluntuotannossa arvoketju alkaa asiakkaasta, jatkuen sieltä palvelunhallintaan, palveluntuotantoon ja palvelunkehitykseen.

Vastaavasti palvelullistuminen ja asiakkaan kanssa yhteinen arvontuotto muuttavat johtamisen rakenteita. Perinteinen hierarkkinen organisaatiomalli tittelirakenteineen ei mahdollista asiakaslähtöistä arvontuotantoa, eikä perinteistä organisaatiota tarvita enää myöskään sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, tiedonvälitykseen.

Sähköiset viestimet ja työkalut yhdessä asiakaslähtöisyyden edellyttämän laajan asiakasrajapinnan kanssa pitävät huolen yhtäaikaisesta tiedonvälityksestä. Tietotyöntekijät tarvitsevat vapautta ottaakseen vastuuta, mutta se ei tarkoita heitteillejättöä. Yrityksen kulttuurin on luotava työntekijälle mahdollisuus luovuuteen ja kehittämiseen, mutta organisaatio tarvitsee lipunkantajia suunnannäyttämiseen ja vertaistukea ”pehmeän” esimiestyön varmistamiseen. Edestä johtavien lipunkantajien visio etenemisestä on oltava kirkas, ja heillä tulee olla tahtoa ja sisäistä yrittäjyyttä toimia yhtiön, asiakkaan, ja yhteisön parhaaksi. Vertaistuella on varmistettava yksilön kuuleminen ja tuki tarvittaessa.

Meille suomalaisille edestä johtaminen on luonteenomaista, ja sisusta, ylpeydestä työhön, sekä vastuullisuudesta on lyhyt matka sisäiseen yrittäjyyteen. Uskonkin, että suomalaisen työn kilpailukyky löytyy digitalisaation ajamasta palvelullistumisesta, hyvällä modernilla johtajuudella.